Bản văn Chầu Đệ Nhị : 3 lời văn Chầu Đệ Nhị Thượng Ngàn hay nhất

Các bản văn Chầu Đệ Nhị hay nhất thường được dùng khi hát thỉnh ngày tiệc đản hoặc hầu giá Chầu Đệ Nhị Thượng Ngàn.

Ban van Chau De Nhi

Khái quát về Chầu Đệ Nhị

Chầu Đệ Nhị hay Chầu Đệ Nhị Thượng Ngàn là Chầu Bà khâm sai của Thánh Mẫu Thượng Ngàn, cai quản miền rừng núi. Trong thành điện và trong nghi lễ hầu đồng của Tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ phủ. Chầu ngự áo màu xanh lá cây và chít khăn buồm.

Chầu Bà là vị Thành Chầu thường xuyên ngự đồng ban tài, tiếp lộc cho đệ tử. Khi có đại đàn, Chầu Bà về chứng tòa sơn trang, chứng mâm giầu (trầu) trình, có khi sang khăn sẻ bóng cho tân đồng trong lễ mở phủ.

Đền Đông Cuông ( Xã Đông Cuông, Văn Yên, Yên Bài) được coi là nơi chính thờ Chầu Đệ Nhị Thượng Ngàn.

Tìm hiểu đầy đủ hơn về Chầu Đệ Nhị

Canh hoa trang

3 bản văn Chầu Đệ Nhị hay nhất

Dưới đây là 3 bản văn Chầu Đệ Nhị Thượng Ngàn hay thường được dùng khi hầu giá của Ngài:

Bản văn Chầu Đệ Nhị số 1

Dâng văn tiên chúa thượng ngàn
Đông Cuông tuần quán giáng đàn chứng đây

Trên ngày gió cuốn rung cây
Dưới khe cá lội chim bay về ngàn
Canh khuya nguyệt lặn sao tàn
Chiếc thoi bán nguyệt khoan khoan chèo vào

Gập ghềnh quán thấp lầu cao
Khi ra núi đỏ lúc nào ngàn xanh
Thượng ngàn Đệ Nhị tối linh
Ngôi cao công chúa quyền hành núi non

Anh linh đã khắp tiếng đồn
Sấm ran mặt bể mưa tuôn đầu ghềnh
Da ngà mặt phượng long lanh
Mặt hoa tươi tốt tóc xanh rườm rà

Nhị hồng tuyết điểm mầu da
Cổ tay tựa ngà đầu vấn tóc mai
Vốn dòng công chúa Thiên Thai
Giáng sinh hạ giới quản cải Thượng Ngàn

Quản cai các lũng các lang
Sơn tinh cầm thú hổ lang khấu đầu
Khắp hoà tam thập lục châu
Chín từng khe suối một bầu tiêu dao

Dong chơi ngàn quế ngàn đào
Khi ra thác cái lúc vào thác con
Chim kêu vượn hót véo von
Chớp bể đồi đoạn mưa nguồn từng cơn

Khi nương gió lúc lại thác gièm
Khi bẻ cành quế khi vin cành hồng
Vui chơi nước nhược non bồng
Phố Cát đền Sòng sông Cả sông Thao

Lân rờn Phượng múa thấp cao
Ngày mây thấp thoáng trăng sao lững lờ
Nón buồm vai quẩy lẵng hoa
Đền khi phủ nọ vào ra chơi bời

Khi thanh vắng lúc lại êm trời
Ngồi trên đỉnh núi ghẹo người Hằng Nga
Tang tính tình thôi đọc lại ca
Bẻ bai giọng Xá ê a giọng Mường

Tiếng Kinh tiếng Mán tỏ tường
Lục châu quan hoả lúi lường líu lo
Dong chơi bát cảnh ngũ hồ
Đua chèo bẻ lái hò dô lại về

Khi chơi ngàn mái ngàn ngàn me
Ngàn giang ngàn nứa trúc tre ngàn vầu
Đôi cô Thổ Mán theo hầu
Cô xe chỉ thắm cô xâu hạt vàng

Sơn Lâm dọn quán bán hàng
Non xanh đủng đỉnh tuyết sương gieo hò
Khăn xanh áo lục nhởn nhơ
Khi vào ba dội lúc vô đường chèo

Môi son má phấn mỹ miều
Miệng cười hoa nở mọi chiều mọi hay
Đèn trăng quạt gió màn mây
Bóng thông che tán bóng mai tựa hình

Đi suối lúc lại về ghềnh
Đua chèo tiếng phách tiếng sênh reo hò
Chè tàu ba chén tính ưa
Thanh bông hoa quả ngự thừa lại ban

Yêu ai tài lộc chầu ban
Ghét ai chầu quở khôn ngoan được nào
Xem trong sự tích tân la
Vậy nên phúc đẳng hà sa vô cùng

Đệ tử dốc một lòng thành kính
Dâng bản văn trình chầu ngự giáng lâm
Mời chầu giáng phúc từ trung
Khuông phù đệ tử tăng long thọ trường

hoa lê

Bản văn Chầu Đệ Nhị số 2

Chúa tiên loan giá phượng đình
Hộ phù luyện phép cứu sinh cho đời
Đấng anh linh nơi nơi ngưỡng phục
Chúa ban hành ngũ phúc cho dân

Tối tuần tối tú anh linh
Chúa thường giáng ngự trăng thanh bốn bề
Cảnh non xanh đi về hoa đón
Núi trập trùng vời vợi ngôi cao

Đông Cuông Tuần Quán ra vào
Lắng nghe suối chảy thấp cao đổ nguồn
Dạo bốn phương qua đền Trái Hút
Qua Bảo Hà thánh thót nhạc rung

Phố Lu dạo cảnh công đồng
Lao Cai ,Phố Mới ,Đầm Hồng dạo chơi
Mẫu Đông Cuông soi đời vời vợi
Tấc lòng thành vạn tội Mẫu Thương

Lòng thành thắp một tuần hương
Có Chầu Tuần Quán Đông Cuông giáng thề
Lầu gác khuê áo đào ngắn vạt
Vẻ long lanh kiềng bạc trâm cài

Anh linh dậy bốn phương trời
Có Chầu Tuần Quán giáng nơi điện tiền
Chầu về lai giáng bản đền
Khuông phù đệ tử thiên niên thọ trường

hoa lê

Bản văn Chầu Đệ Nhị số 3

Đêm Đông Cuông sương rơi lác đác
Nghe tiếng gió rừng xào sạc canh khuya
Dế kêu đồi núi vắng tanh
Xa nghe xào sạc năm canh gió gào
Con đường mòn dẫn lối vào hang động

Chầu giáng sinh trên đất tổ Đông Cuông
Năm thân ngày mão giờ dần
Rủ nhau chiêm bái trên đền Đông Cuông
Dọc sông hồng rì rào nước chảy

Xuôi theo dòng cho tới đền Mậu A
Con tìm vào đền mẫu Đông Cuông
Con sông uốn khúc chảy quanh bản làng
Đền thờ Chầu lều tranh mái lá

Cột chạm rồng hóa đá rêu phong
Con dâng văn tiên Thánh thượng ngàn.
Dâng văn tiên Thánh thượng ngàn
Đông Cuông tuần quán giáng đàn chứng đây

Trên ngày gió cuốn rung cây
Dưới khe cá lội chim bay về ngàn
Canh khuya nguyệt lặn sao tàn
Chiếc thoi bán nguyệt khoan khoan chèo vào

Gập ghềnh quán thấp lầu cao
Khi ra núi đỏ lúc nào ngàn xanh
Thượng ngàn Đệ Nhị tối linh
Ngôi cao công chúa quyền hành núi non

Anh linh đã khắp tiếng đồn
Sấm ran mặt bể mưa tuôn đầu ghềnh
Da ngà mặt phượng long lanh
Mặt hoa tươi tốt tóc xanh rườm rà

Nhị hồng tuyết điểm mầu da
Cổ tay tựa ngà đầu vấn tóc mai
Vốn dòng công chúa Thiên Thai
Giáng sinh hạ giới quản cải Thượng Ngàn

Quản cai các lũng các lang
Sơn tinh cầm thú hổ lang khấu đầu
Khắp hoà tam thập lục châu
Chín từng khe suối một bầu tiêu dao

Dong chơi ngàn quế ngàn đào
Khi ra thác cái lúc vào thác con
Chim kêu vượn hót véo von
Chớp bể đồi đoạn mưa nguồn từng cơn

Khi nương gió lúc lại thác gièm
Khi bẻ cành quế khi vin cành hồng
Vui chơi nước nhược non bồng
Phố Cát đền Sòng sông Cả sông Thao

Lân rờn Phượng múa thấp cao
Ngày mây thấp thoáng trăng sao lững lờ
Nón buồm vai quẩy lẵng hoa
Đền khi phủ nọ vào ra chơi bời

Khi thanh vắng lúc lại êm trời
Ngồi trên đỉnh núi ghẹo người Hằng Nga
Tang tính tình thôi đọc lại ca
Bẻ bai giọng Xá ê a giọng Mường

Tiếng Kinh tiếng Mán tỏ tường
Lục châu quan hoả lúi lường líu lo
Dong chơi bát cảnh ngũ hồ
Đua chèo bẻ lái hò dô lại về

Khi chơi ngàn mái ngàn ngàn me
Ngàn giang ngàn nứa trúc tre ngàn vầu
Đôi cô Thổ Mán theo hầu
Cô xe chỉ thắm cô xâu hạt vàng

Sơn Lâm dọn quán bán hàng
Non xanh đủng đỉnh tuyết sương gieo hò
Khăn xanh áo lục nhởn nhơ
Khi vào ba dội lúc vô đường chèo

Môi son má phấn mỹ miều
Miệng cười hoa nở mọi chiều mọi hay
Đèn trăng quạt gió màn mây
Bóng thông che tán bóng mai tựa hình

Đi suối lúc lại về ghềnh
Đua chèo tiếng phách tiếng sênh reo hò
Chè tàu ba chén tính ưa
Thanh bông hoa quả ngự thừa lại ban

Yêu ai tài lộc chầu ban
Ghét ai chầu quở khôn ngoan được nào
Xem trong sự tích tân la
Vậy nên phúc đẳng hà sa vô cùng

Đệ tử dốc một lòng thành kính
Dâng bản văn trình chầu ngự giáng lâm
Mời chầu giáng phúc từ trung
Khuông phù đệ tử tăng long thọ trường

hoa lê

Trên đây là 3 Bản văn Chầu Đệ Nhị hay nhất được Tín Ngưỡng Việt sưu tầm để gửi đến các bạn. Cám ơn các bạn đã quan tâm.

Chúc bạn luôn may mắn và gặp nhiều thành công trong cuộc sống.

Xem thêm:

con chim phượng