Bản văn Chầu Bảy : Lời văn Chầu Bảy Kim Giao hay nhất

Bản văn Chầu Bảy hay nhất thường dùng khi hát thỉnh vào ngày tiệc hoặc hầu đồng giá của Ngài, được Tín Ngưỡng Việt sưu tầm để gửi đến các bạn.

Ban van Chau Bay

Tiếng đồn khắp hết thượng du
Anh linh thần nữ đền thờ tối linh
Thái Nguyên sơn thủy hữu tình
Quyền chầu cai quản sơn tinh mọi loài

con chim phượng

Khái quát chung về Chầu Bảy Kim Giao

Chầu Bảy là vị Thánh Chầu ít khi giáng đồng nhất trong Tứ phủ chầu Bà. Tương truyền, Chầu sinh vào gia đình người dân tộc Mọi ở đất Mỏ Bạch, Thái Nguyên, có công giúp hai bà Trưng dẹp giặc xâm lăng, dạy người dân canh tác, làm ăn. Sau khi hóa, Chầu được giao quyền cai quản vùng nó Mỏ Bạch.

Trong thần điện và trong nghi lễ hầu đồng, Chầu Bảy ngự trang phục màu xanh tím hoặc màu vàng. Đền chính thờ Ngài là đền Mọc Bạch, Thanh Liên, Mỏ Bạch, Thái Nguyên

Ngày tiệc Chầu là rắm tháng Bảy (âm lịch) hàng năm.

hoa lê

Bản văn Chầu Bảy Kim Giao thường dùng

Dưới đây là bản văn Chầu được dùng hát thỉnh và ngày tiệc và hầu giá Chầu Bảy Kim Giao:

Thỉnh mời chầu Bảy Kim Giao
Đêm đêm chầu mắc võng đào họa ca

Đền thờ rừng núi bao la
Đầu non thác đổ xa xa hổ gầm
Đền thờ lập ở sơn lâm
Rừng thiêng nước độc bốn bề bao quanh

Đền thờ cao ngất non xanh
Lô xô đá mọc chung quanh đường đèo
Đền thờ vượn hót thông reo
Hang sâu vực thẳm cảnh đèo vắng tanh

Gà rừng thường lệ điểm canh
Bát muôn tiên nữ vin cành hái hoa
Dạo chơi phong cảnh sơn hà
Kim giao Mỏ bạch,Tân La linh từ

Tiếng đồn khắp hết thượng du
Anh linh thần nữ đền thờ tối linh
Thái Nguyên sơn thủy hữu tình
Quyền chầu cai quản sơn tinh mọi loài

Khi lên tấu đối thiên đài
Cưỡi mây nương gió khoan thai đi về
Dạo chơi non nước giang khê
Lúc lên tỉnh Lạng lúc về Kim giao

Bạn tiên mừng rỡ đón chào
Núi non trùng điệp thấp cao tầng tầng
Non tiên lạc thú hồng trần
Đền thờ phong cảnh mọi phần mọi xinh

Có phen Định Hoá hiện hình
Võ Nhai, Đồng Hỷ, Phú Bình , Phổ Yên
Thái Nguyên phong cảnh thiên nhiên
Ngàn thu tạo dựng lập đền Kim Giao

Nước trong như suối động đào
Non xanh như vẽ cù lao thị thành
Đêm khuya gió mát trăng thanh
Thông reo chim hót đầu ghềnh hoạ ca

Nhạc thiều văng vẳng xa xa
Quảng Hàn khéo gọi Hằng Nga khéo mời
Phép tiên vốn thực người trời
Giáng lâm dương thế cứu người trần gian

Lòng thành thắp nén tâm nhang
Hương hoa trái quả,thượng đàn kính dâng
Thỉnh chầu chắc giáng lai lâm
Khuông phù đệ tử thiên xuân thọ trường.

hoa lê

Các bản văn Chầu Bà Tứ Phủ

con chim phượng